Máme něco společného s kočkou?

Kočky jsou méně společenští živočichové než psi. Z kočkovitých šelem se sdružuje pouze lev.
 Kočka však není tak úplně nezávislá či dokonce nespolečenská. Je hrdá a rezervovaná, ale
 dokáže s člověkem navázat úzké přátelství. Svědčí o tom i fakt, že už v dávné historii byli kočky
 považovány za posvátné a byla jim prokazována úcta a obdiv. Již předkové totiž věřili v léčebnou
 moc kočky a věřili, že mají schopnost ochránit člověka.
 Některé kočky dokáží dokonce projevit silnou náklonnost. Nikdy, ale nesklouznou k
 ponížené servilnosti. Jsou to stvoření velmi inteligentní a samotářská spoléhající jen sama na sebe
 je to součást jejich nezávislé povahy. Kočka špatně snáší donucování, a proto ji nemůžeme vycvičit.
siamská kočka
 Spolupracovat bude jen tehdy, když to k něčemu vede – např. k získání potravy. Mají
 aristokratický způsob života a brzy se naučí vydávat energii jen tehdy, když je to nezbytně nutné.
 Lidé se pro soužití s kočkou rozhodnou z mnoha nejrůznějších důvodů. Někdy si ani
 neuvědomujeme, že s kočkou si vlastně pořizujeme takového zvířecího léčitele, který nám pomáhá
 léčit tělo i duši.
spící kočka
V naší zemi je zatím poměrně málo známá felinoterapie.  Zjednodušeně to
 znamená, že kočičí parťák nám pomáhá zbavit se bolesti a stresu. Kočičí předení produkuje v
 lidském těle hormon serotonin – hormon štěstí. Dochází k uvolnění, snížení úzkosti, nervozity
 a k lepšímu usínání. Majitelé koček mají podle studií delší život a o 40% menší riziko infarktu.
 Kočka předením nedává najevo jen pocit pohody, ale také cítí li bolest někoho jiného.
tulení s kočkou
Když
 vám není dobře nebo vás něco bolí, kočka si lehne právě na ono bolestivé místo.
 Samotným léčivým procesem je i sledování kočky při hře. Mnohdy se při podívané zasmějete, ale
 i uvolníte.
 Možná bychom se někdy měli zamyslet nad tím, čím jsme si s kočkami podobné a popřemýšlet
 jaké povahové rysy od nich převzít.