Vynález vločkovače rapidně zlepšil péči o bazénovou vodu

Musíme si uvědomit, že voda jako nosné médium pro všechny živé organismy je za příhodných podmínek velmi rychle osídlena různými vodními živočichy, ale i viry a bakteriemi, které se v ní snadno rozmnoží a znemožňují její využití pro rekreační účely.

voda v bazénu

Kromě živých organismů se do vody v bazénu dostávají i různé příměsi a nečistoty, které tam rozhodně mít nechceme, např. prach, zbytky opalovacího krému, kosmetických přípravků, šupinky kůže, vlasy atd. Způsobují zákal, usazují se na dně a na stěnách a z toho důvodu je třeba vodní nádrže osazovat technologickým zázemím – filtrací připojenou k výkonnému čerpadlu. Součástí filtrační patrony je buď papírová vložka, nebo křemičitý písek, případně vhodná náhrada např. v podobě zeolitu, ale i přes sebevýkonnější zařízení se někdy vytvoří mléčný kal vlivem velmi jemných mikroskopických částic, jež filtrace nedokáže zachytit.
A v tomto okamžiku přichází na řadu vločkovač. Jeho cílem je působit na molekulární úrovni a přichytit k sobě velmi malé částice, které jsou ve vodě rozptýleny a jejichž hmotnost je tak nízká, že neklesají ke dnu, ve filtraci se nezachytí a dokážou vodu v bazénu nepříjemně zakalit.

bazén

Jeho další funkcí je pohlcovat látky, jimiž se živí sinice, a tím výrazně omezit nebo zabránit jejich výskytu. Uplatnění nachází i tehdy, dojde-li k přemnožení vodní řasy a po její likvidaci algicidním přípravkem dokáže právě vločkovač sloučit drobné organismy do větších celků. Ty pak vlivem gravitace klesají ke dnu, odkud se jich snadno zbavíte bazénovým vysavačem v režimu zapojeném na vývod do kanalizace.

Úpravny pitné vody

Vločkovače nachází uplatnění i v technologickém zázemí úpraven pitné vody. Jde o naprosto shodný princip, jaký znají majitelé zahradních i vnitřních bazénů – zvětšit objem a hmotnost nečistot, aby je zachytil filtr. Spolu s chlorovou chemií je tedy podobným způsobem postaráno i o tekutinu, která protéká vodovodním řadem, mimochodem, naše země je v ohledu kvality pitné vody ve světové špičce.