Létáme jen díky technice


Jak dlouho jenom závidÄ›li naÅ¡i pÅ™edci ptákům jejich schopnost létat! Dívali se na nÄ› zdola, ale to bylo asi tak vÅ¡echno, co mohli dÄ›lat. Žádné mávání rukama nepomáhalo, a kdo se vrhnul nÄ›kde ze skály v nadÄ›ji, že se proletí, sice chvíli skuteÄnÄ› letÄ›l, ale pak následoval tvrdý pád, po kterém už se k nebi vznášela jen jeho duÅ¡e, pokud v to věříme.

Ale když má nÄ›kdo skuteÄnou touhu, nedá si pokoj, dokud nedosáhne svého. A lidstvo takovou touhu mÄ›lo. A tak se dopracovalo až k dneÅ¡ní situaci, kdy už může létat kdokoliv z nás. ByÅ¥ samozÅ™ejmÄ› ne jen tak sám o sobÄ›.

silueta letadla

Ale než jsme se dostali do dneÅ¡ního stavu, kdy si může jednoduÅ¡e kdokoliv koupit letenku a doplout vzduchem klidnÄ› až na druhý konec svÄ›ta, případnÄ› kdy si může nÄ›kdo zajistit dovednosti i povolení létat sám, utekla spousta Äasu. A bÄ›hem tohoto Äasu se musela odehrát celá Å™ada pokusů, z nichž byla vÄ›tÅ¡ina pochopitelnÄ› neúspěšná, Äasto i s tragickými následky.

Lidé se tak nauÄili využívat k letu balony a vzducholodÄ›. ChtÄ›lo to jenom odhalit princip, na kterém by tyto mÄ›ly fungovat, a relativnÄ› snadno onen nápad realizovat. Ale to mÄ›lo k naÅ¡im dneÅ¡ním možnostem jeÅ¡tÄ› hodnÄ› daleko. Bylo to pomalé, nebezpeÄné, nedalo se to moc řídit, a tak to chtÄ›lo zkoumat dál.

letící letadlo

Jak Äas plynul, stala se z primitivních, aerodynamicky neúÄinných a obvykle i malých a příliÅ¡ poÄetných křídel křídla, která nadnášejí moderní letadla. Z primitivních kabin, jež mÄ›ly daleko i k aerodynamickému tvaru, se staly trupy dneÅ¡ních letounů, jednoduché a nevýkonné motory byly nahrazeny tÄ›mi, jež dokážou utáhnout i přímo neskuteÄnou zátěž. Vyvinuly se a zdokonalily i podvozky, i vybavení kokpitů, ke slovu pÅ™iÅ¡la hydraulika i další důmyslná udÄ›látka.

A dnes tedy máme i letadla pohybující se nadzvukovou rychlostí v nepÅ™edstavitelných výškách, kam nedolétne žádný z ptáků, jimž jsme závidÄ›li. A pÅ™itom jsme statisticky zároveň na nejbezpeÄnÄ›jším místÄ› svÄ›ta.