Bezpečně a stabilně

Základním prvkem, který je nutno řešit před zahájením každé činnosti související s podnikáním, je otázka skladování. Skladování je velmi důležitým prvkem a způsob uskladnění je mnohdy velmi významný ukazatel v samotné úspěšnosti prodeje produktu. Důležité je, aby poskytovaly skladovací zařízení dostatek ochrany před vnějšími vlivy, které mohou mít neblahý následek pro trvanlivost zboží a dobu jeho prodejnosti, což může nepříznivě ovlivňovat hospodářský výsledek při prodeji daného produktu. Důležitá je i ochrana, proti mechanickému poškození a velmi důležitým prvkem je nezávadnost vůči potravinám a je samozřejmostí, že naše výrobky mají všechny atesty.

skladování

Neméně důležitou vlastností, musí být stohovatelnost a manipulační komfort, jak při dopravě samé, tak i při dopravě ve skladovacích prostorech. Skladovatelnost má velký význam v celkových nákladech, protože je logické, že kvalitní skladovací produkty umožňují skladování na daleko menším prostoru a tím dochází, jak k úsporám ve výstavbě, či přípravě skladovacích prostor, tak úspora v oblasti personalistiky. Jedním z nosných prvků naší výroby je plastový kontejner, určený ve většině případů pro zemědělství a průmysl. Jejich určení je ale daleko širší.

transport

Základními požadavky na plast kontejnery je, aby byly hygienické, stabilní při uskladnění a splňovali pevnostní parametry. Pro skladování a dopravu i robustního zboží slouží výrobky řady pevných paletových kontejnerů Big Box a Geobox. Jejich důmyslná konstrukce a nosnost umožňuje vysokou efektivitu, jak při skladování, tak i dopravě. Samozřejmostí je použití materiálů, které zajišťují vysokou životnost. Musíme se ale zmínit o naší službě, která zákazníkům ušetří finanční prostředky, které mohou věnovat rozvoji své společnosti a to, pronájem těchto skladovacích zařízení. Pronájem má nejen finanční efekt pro zákazníka, ale má i ekologický dopad, kdy není nutno vyrábět tyto zařízení. Je to sice proti obchodní logice navyšovat výrobu a tím i zisk, ale základní filozofií naší společnosti je péče o zaměstnance a ochrana životního prostředí.

Těšíme se na spolupráci.