Když se řekne londýnský most

Bylo by docela zajímavé zjistit, kde lidé postavili první most a jak vypadal. Je jasné, že ve chvíli, kdy v dobách pravěkých potřebovali překonat potok nebo říčku a chyběl brod, asi porazili strom a přešli po kmenu. Spíše by bylo zajímavé zjistit existenci prvního stálého mostu. To už se asi nedozvíme, a tak nám zbývá jen obdivovat ty stavby, které jsou tu s námi do dnešních dob.
· Jednou z nejznámějších mostních konstrukcí je slavný TOWER BRIDGE.
Jedním z důvodů zahájení stavby byly přetížené mosty v Londýně. Provoz se neustále zvyšoval a kapacita stávajících mostů prostě nestačila.
Po jednom londýnském mostě v roce 1882 každý den projelo dvaadvacet tisíc vozidel.
Kromě toho tu ještě prošlo sto deset tisíc chodců.
tower bridge

Problém ovšem nastal přímo s technickým řešením. Stavitelé a konstruktéři přemýšleli, jakým způsobem by se dala překročit řeka s nízkými břehy a nenarušila se tím lodní doprava. Ta byla v tehdejším Londýně také velice čilá. Londýn byl totiž důležitým přístavem. Pokud byl příliv, zvedla se hladina Temže až o necelých osm metrů. To dovolovalo vplouvat do přístavu i lodím námořní dopravy, které byly velkých rozměrů.
padací most

Nejlepší nápad zvítězil

Varianty, nad kterými se uvažovalo, byly docela zajímavé. Jednou z možností bylo postavit sklápěcí nebo otočný most. Další konstruktér přišel s nápadem stavby, která bude mít na obou březích šikmé nájezdy.
· Nápadů bylo mnoho a o některých se dá říci, že je dobře, že skončily jen ve fázi návrhu.
Takzvaná viktoriánská éra se totiž vyznačovala i tím, že se velice hledělo na estetickou stránku. Roku 1885 byl schválen návrh architekta Horace Jonese a mohlo se začít budovat. Londýňané tedy získali sklápěcí most, který se stal symbolem jejich města. V roce 1974 byl pohon mostu modernizován, aby mohl sloužit další desetiletí ku všeobecné spokojenosti.