Zlatá postel!

Pokud se chce člověk dobře vyspat nebo pokud touží po možnosti se alespoň dobře poválet, potřebuje k tomuto účelu postel. Protože jistě i taková oschlá kvetoucí mez má své půvaby a v krajním případě lze usnout i jinde, od nepohodlného sedadla v autobuse až po podlahu pod stolem v hospodě, ale postel je zkrátka postel. Tu nic nenahradí.
A pokud se člověk začne naprosto seriózně po nějaké posteli shánět, možná nakonec dospěje k poznání, že nejlepší asi bude .
křeslo před postelí
Ta má totiž i ve srovnání s konkurencí nejednu přednost. Především velikost. Jistě, takto velká není samoúčelně; počítá se u ní s tím, že nebude obývána spáčem jedním, nýbrž že se o ni budou dělit lidé dva, respektive že jich bude možná i více, protože v dnešní době není ničím neobvyklým ani manželský trojúhelník či kdovíkolikaúhelník, a tudíž je takto „naddimenzovaná“, ale pokud ji okupuje osoba toliko jediná, není to ani té posteli, ani té osobě ke škodě.
Je nasnadě, že pro pořizování si manželské postele platí stejná pravidla jako pro koupi jakékoliv postele jiné. Když si ji člověk vybírá, měl by brát zřetel na více ohledů. Měl by se rozhodně orientovat podle:
a) Materiálu, ze kterého je tato vyrobena. Protože to, co plně postačí vychrtlému usedlému seniorovi za zenitem, příliš dlouho nevydrží mladému páru nabitému hormony a prahnoucímu po četném potomstvu.
b) Ceny, jež by měla odpovídat jak kvalitě, tak i zákazníkovým finančním možnostem. Protože platit přehnanou částku za druhořadou kvalitu není rozumné, a představa, že si člověk koupí něco naprosto luxusního, na čemž pak ale nebude mít klidného spaní a bude se za bezesných nocí jen neklidně převalovat zbrocen studeným potem z chmurných představ o tom, jak to jenom splatí, není nikterak optimální.
c) Prostorových možností svého bytu. Ohromné letiště je totiž krásná věc, jenže co je jednomu platné, pokud se mu domů nevejde a on aby ho tak nakonec musel reklamovat nebo nějak přitesávat či ho cestou na druhý konec místnosti přeskakovat nebo podlézat?
d) Estetických kritérií. Když už si člověk postel kupuje, neměla by působit jakkoliv odpudivě, protože bude sloužit zřejmě po dlouhou řadu let.
e) A také vlastního vkusu. Protože i to, co považují za krásné všichni ostatní, nemusí být krásné právě pro něho. A majitel by se v noci a potmě neměl své postele snad i bát.
uražená milenka

Manželská postel je prostě skvělá věc. Jíž by člověk později neměl vyčítat to, že je v ní s tím nesprávným partnerem. Protože manžel(ka) není jejím příslušenstvím a manželskou postel kvůli němu či ní nebo nízké potenci nelze reklamovat.